PRZELEWY

W celu złożenia dyspozycji przelewu wpisz w polu poniżej kwotę, jaką chcesz przelać na swoją kartę. Nie może być ona wyższa niż punkty dostępne na Twoim koncie.

Każde 100 pkt = 10 pln

Przelew

Przelewy pieniężne na kartę przedpłaconą „prepaid” podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a obowiązek rozliczenia tego podatku spoczywa na Uczestnikach Programu.