Bony

BON SODEXO
BON ORLEN
BON MEDIA MARKT

Bony pieniężne podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a obowiązek rozliczenia tego podatku spoczywa na Uczestnikach Programu.